Knowledgebase
International Conference on Eurasian Economies > Avekon Help Desk > Knowledgebase

Search help:


Bildirimde hatalar buldum, düzeltme yapmak istiyorum.

Solution

Bildirinizde düzeltme yapıp yapamayacağınız bildirinin durumuna bağlıdır. Eğer bildiri hakem değerlendirmesi aşamasındaysa, değişiklik yapamazsınız. Sadece hakem tarafından yazara geri gönderilen bildirilerde düzeltme yapılabilir.

Bidiriniz basıma girmeden evvel size son kez gözden geçirme şansı verilecektir. Bu aşamada küçük düzeltmeler (örnegin yazım hataları, cümle düşüklükleri gibi) yapılmasını talep edebilirsiniz. Lütfen bildiri numaranızı ve düzeltmelerin listesini yeni bir yardım talebi olarak giriniz, biz sizin adınıza düzeltmeleri yapacağız.

Basıma hazır hale gelmiş bildirilerde değişiklik yapılamaz.

 

 
Was this article helpful? yes / no
Article details
Article ID: 17
Category: Papers
Rating (Votes): Article rated 3.4/5.0 (10)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies

Help email: help (at) avekon.org